TANTRIC MASSAGE

60 MIN

80MIN

120 MIN

240 Euros

150 Euros

120 Euros

TOTAL EXCSTASY MASSAGE

60 MIN

80MIN

120 MIN

300 Euros

180 Euros

150 Euros

4 HANDS MASSAGE

60 MIN

80MIN

120 MIN

480 Euros

300 Euros

240 Euros

LINGAM MASSAGE

60 MIN

80MIN

120 MIN

240 Euros

150 Euros

120 Euros

TANTRA REIKI

60 MIN

80MIN

120 MIN

-

100 Euros

60 Euros

AYURVEDIC MASSAGE (RELAX MASSAGE)

60 MIN

80MIN

120 MIN

-

100 Euros

60 Euros

YONI MASSAGE

60 MIN

80MIN

120 MIN

240 Euros

150 Euros

120 Euros

TANTRIC FOR COUPLE

60 MIN

80 MIN

120 MIN

480 Euros

300 Euros

240 Euros